Boyahane İstasyonu

BOYAHANE İSTASYONU

Boyahane kendi içinde dört kısımdan oluşur. Birinci kısımda araçların yüzey hazırlanması yapılır. Yüzey hazırlamada zımpara, macunlama, tekrar zımpara ve maskeleme işlemi uygulanır. İkinci kısımda araç boya fırınına alınarak sırasıyla astarlama, boya, fırınlama ve son kat boya işlemi yapılır ve tekrar fırınlanır. Atılan boya renkleri kadar zımpara ve fırınlama yapılır. Üçüncü kısımda bütün aracın dama ve sticker yapıştırma işlemleri yapılır. Dördüncü kısım ise boyahanenin parça boyama bölümüdür. Bu bölümde aracın imalatında kullanılan yarı mamuller, araçtan sökülen ekipmanlar boyanmaktadır.